KLAUZULA INFORMACYJNA
Funkcjonowanie, obsługa i eksploatacja monitoringu wizyjnego.

Archiwum

Ważne Ogłoszenia

Ogłoszenia z dnia 2018-11-09:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Złotowie przypomina Odbiorcom Usług, w jaki sposób powinni zabezpieczyć wodomierze i instalacje na wypadek spadku temperatur. Pozwoli to uniknąć kłopotów związanych z awariami, brakiem wody oraz kosztów wymiany zepsutych urządzeń. Dodajmy, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami za utrzymanie miejsca montażu wodomierza głównego odpowiada właściciel lub zarządca budynku:

1.Wodomierze powinny być zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym panuje dodatnia temperatura (minimum 4°C) lub w odpowiednio zabezpieczonej przed mrozem studni wodomierzowej. Należy sprawdzić okienka, drzwi do tych pomieszczeń oraz pokrywy studni i w razie potrzeby uszczelnić je.

2.W przypadku studni wodomierzowych wyposażonych w elementy izolacyjne, należy sprawdzić ich stan i w razie potrzeby uzupełnić ubytki. Skontrolować czy pokrywa studni jest prawidłowo zamknięta.

3.W przypadku pomieszczeń, w których pomimo podjętych działań istnieje ryzyko spadku temperatury w okolice zera, wodomierz oraz instalację wodociągową należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednim materiałem izolacyjnym (pianka, wełna mineralna, styropian itp.), w sposób umożliwiający w razie konieczności dostęp do wodomierza i zaworów.

4.Odcinki instalacji wodociągowej niewykorzystywane w okresie zimowym należy zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz spuszczenie z nich wody.

W przypadku uszkodzenia wodomierza głównego z powodu jego zamarznięcia, należy niezwłocznie powiadomić MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie pod numer telefonu 672632525 (czynny całą dobę) . Koszty wymiany wodomierza z powodu jego uszkodzenia ponosi Odbiorca Usług.
© 2016 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | Realizacja: nabu.pl