KLAUZULA INFORMACYJNA
Funkcjonowanie, obsługa i eksploatacja monitoringu wizyjnego.

Archiwum

Ważne Ogłoszenia

Ogłoszenia z dnia 2017-01-17:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie informuje Klientów o stawkach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w m. Złotów, obowiązujących od 1 lutego 2017 r.

Rodzaj usługiCena nettoCena brutto
Opłata za dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 3,91 zł/ m³ 4,22 zł/ m³
Opłata za dostarczanie wody przeznaczonej na inne cele 3,98 zł/ m³ 4,30 zł/ m³
Opłata za dostarczanie wody przeznaczonej do zasilania zdrojów ulicznych, publicznych fontann, na cele p.poż. oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych 3,98 zł/ m³ 4,30 zł/ m³
Opłata za odbiór ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców 6,25 zł/ m³ 6,75 zł/ m³
Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenów przemysłowych, składowych i baz transportowych 0,17zł/m²/miesiąc 0,18zł/m²/miesiąc
Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenów pozostałych 0,13zł/m²/miesiąc 0,14zł/m²/miesiąc


Szczegóły świadczenia usług i cennik są również dostępne pod adresem:
www.wodociagi-zlotow.pl lub pod numerem 67 263 25 25.
© 2016 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | Realizacja: nabu.pl