KLAUZULA INFORMACYJNA
Funkcjonowanie, obsługa i eksploatacja monitoringu wizyjnego.

Kariera

Ogłoszenia z dnia 2024-03-06:

Rada Nadzorcza

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Złotowie (ul. Wodociągowa 1A, 77-400 Złotów)

Ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu MZWiK sp. z o.o.

Termin składania zgłoszeń konkursowych kandydatów upływa w dniu 21 marca 2024 r. o godz. 12:45

O złożeniu zgłoszenia w terminie decyduje data jego wpływu do siedziby spółki.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu MZWiK sp. z o.o. w Złotowie
Klauzula RODO konkurs na stanowisko prezesa
© 2016 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | Realizacja: nabu.pl